Koulutus

Yrityksille
Suomen parasta 3D koulutusta


Kurssi 1 

3D Visualisointi 3ds Max+MentalRay
  rhvalmis

Peruskoulutus, kolme päivää
– tiedostojen tuonti ja optimointi(esim Revit, Archicad, Autocad)
– 2D suunnitelmien hyödyntäminen mallinnuksessa
– materiaalit ja editorin tehokas käyttö
– valaistus(päivänvalo ja valaisimet)
– renderoinnin perusasetukset
– kameran käyttö(kuvakulmat, suljin, filmiherkkyys jne)
– valaisinvalmistajien tarjoamien IES tiedostojen käyttö valaistuksessa
– animaatio(walktrough)
– kuvien renderointi ja tallentaminen animaatiossa(eri menetelmät)
– rendausajan optimointi vs realistinen kuva
Kysy tarjous!
Huomio! Kurssi järjestetään jos on tarpeeksi osallistujia

Kurssi 2

3D Visualisointi 3ds Max+Vray

evening

Peruskoulutus kolme päivää
– tiedostojen tuonti ja optimointi(esim Revit, Archicad, Autocad)
– 2D suunnitelmien hyödyntäminen mallinnuksessa
– materiaalit ja editorin tehokas käyttö
– valaistus(päivänvalo ja valaisimet)
– Vray renderoinnin perusasetukset
– Vray kameran käyttö(kuvakulmat, suljin, filmiherkkyys jne)
– valaisinvalmistajien tarjoamien IES tiedostojen käyttö valaistuksessa
– animaatio(walktrough)
– kuvien renderointi ja tallentaminen animaatiossa(eri menetelmät)
– rendausajan optimointi vs realistinen kuva
Toteutetaan asiakkaan tiloissa.  Voidaan tehdä asiakkaan omalla projektilla.
Sisältö muokattavissa.

Uusi! Revit LT ja Revit koulutus

RevitLT_Single_Coordinated_Model
Tietomallinnuksen perusteet -kursseja, kouluttajana Mika Leinonen

Revit ja Revit LT- peruskurssi:

Revitin käyttöliittymään tutustuminen

 • Ribbon- valikko
 • Projektiselain
 • Ominaisuuspaletti
 • Mallinnusikkuna

Revitin mallinnustyökalujen peruskäyttö

 • seinät
 • Verhoseinät/lasijulkisivut
 • Ala-, väli- ja yläpohjat
 • Vesikatteet
 • Ikkunat ja ovet
 • Komponenti (kiintokalusteet, irtokalusteet, WC- kalusteet jne.)
 • Pilarit
 • Portaat ja kaiteet

Mitoitus- ja merkintätyökalujen käyttö

 • Mitat
 • Tekstit
 • Tunnukset

Pinta-alatyökalujen peruskäyttö

 • Tilaobjektit (Rooms)
 • Tilajakoviivat (Room Separation Lines)

Luettelotyökalujen peruskäyttö

 • Piirustusluettelo
 • Määräluettelo
 • Tilaluettelo

Piirustusarkit ja tulostus

 • Näkymän vienti arkille
 • Projektitietojen lisääminen arkille
 • Tulostus PDF:ksi

Perusvisualisointi Revitillä

 • Renderointi oletusasetuksilla
 • Renderoidun kuvan tallentaminen projektiin
 • Renderoidun kuvan tallentaminen tiedostoon

Revitin käyttö korjaus- ja muutosrakentamisessa 1pv

 • Design Options- työkalu
 • Phases- työkalu ja määritykset
 • Phases Filter- asetukset näkymissä
 • Purku- työkalu
 • Pistepilvien hyödyntäminen
 • IFC-mallien hyödyntäminen

Massoittelu ja luonnossuunnittelu 1pv

 • Rooms Separation- työkalun hyödyntäminen tilasuunnittelussa
 • Massatyökalu
 • Design Options- työkalu
 • Massasta rakennukseksi

Portaat ja kaiteet 1pv

 • Portaan ominaisuudet ja niiden muokkaaminen syvällisemmin
 • Kaiteen ominaisuudet ja niiden muokkaaminen syvällisemmin
 • Kaiteen johdeprofiilit ja tolpat
 • Kaidetyökalun hyödyntäminen esim. pihavalaistuksen teossa

Revitin eri visualisointityökalut ja niiden käyttö 1pv

 • NVIDIA Mental Ray
 • Autodesk Raytrace
 • 360 Rendering
 • Luonnonvalo
 • Keinovalot
 • Aurinkovaloanalyysit
 • Kamera
 • Kamera-ajo
 • Decal ja Images- työkalujen käyttö
 • Renderöintiasetusten säätö

Perehtyminen Revit Familyihin 1pv

 • Familykategoriat (In-Place, System ja Library) ja niiden tarkoitus ja käyttö
 • Revit objektilinkkisivut
 • Muiden tiedostoformaattien esim. DWG ja SketchUp hyödyntäminen Revit Familyissä

Revit Familyiden luonti ja muokkaus 2pv

 • Olemassa olevien familyiden muokkaus
 • Uuden familyn teko
 • Jaetut parametrit ja niiden käyttö
 • Linkitetyt ja jaetut familyt (Nested Families, Shared Families)
 • Tyyppikatalogit (Type Catalogs)
 • Kaavojen hyödyntäminen Revit Familyissä

Revit sisustussuunnittelussa 1pv

 • Purkutyökalun käyttö
 • Design Options
 • Lasiseinät (Curtain Walls)
 • Pintojen jako Split Face- työkalulla
 • Pintojen maalaminen Paint- työkalulla
 • Kokoonpanojen, Assemblies hyödyntäminen
 • Huonekaaviot
 • Väritäytöt
 • 3D- tekstit ja viivat (Model Text ja Model Lines)

Revit rakennesuunnittelussa 1pv

 • Seinät
 • Pilarit
 • Laatat
 • Palkit
 • Palkkijärjestelmät
 • Ristikot
 • Raudoitukset; taivutusmuodot ja luettelot
 • Betonin peitepaksuudet raudoituksille
 • Kokoonpanot (Assemblies)
 • Anturat

 

Revitin materiaalikirjasto tutuksi 1pv

 • Materiaalien muokkaus
 • Uuden materiaalin teko
 • Materiaalin ominaisuudet (rasterit, visuaalinen esitys, lämpötermiset ominaisuudet, fysikaaliset ominaisuudet)
 • Valokuvien hyödyntäminen materiaaleissa

Maaston mallinnus ja asemapiirros 1pv

 • Koordinaatit ja sijainti
 • DWG- kuvien hyödyntäminen maaston luonnissa
 • Revit- mallien linkitys maastomalliin
 • CSV- tiedostojen hyödyntäminen maastomallissa
 • Maastopinnan jakaminen alueksi
 • Täyttökuvioiden (Fill Patterns) hyödyntäminen asemapiirroksessa
 • Tutustuminen Site Designer- työkaluun

Revitin detaljityökalut 1pv

 • Leikkausten ja detaljien täydentäminen detaljityökaluilla
 • Detaljifamilyn teko
 • Toistuvan detaljifamilyn teko
 • Täyttökuvioiden (Filled Region) ja peittojen (Masked Region) hyödyntäminen
 • Merkintätyökalut
 • Drafting Viewin käyttö

Curtain Wall- työkalu tutuksi 1pv

 • Curtain Wall piirto seinätyökalulla
 • Piirretyn seinän jako Curtain Grid- työkalulla
 • Pysty- ja vaakaprofiilien lisääminen jakoihin Curtain Mullion- työkalulla
 • Curtain Wall- seinän asetukset ja ominaisuudet
 • Profiilien muokkaus ja teko
 • Curtain Panel- objektien ominaisuudet
 • Perusseinän käyttä Curtain Panel- objektissa
 • Kaiteen tekeminen Curtain Wall- työkalulla

Structure- työkalujen hyödyntäminen arkkitehtisuunnittelussa 1pv

 • Palkit
 • Palkkijärjestelmät
 • Kattoristikot
 • Anturat

Luettelointi Revitissä 1pv

 • Revitin erilaiset luettelotyypit
 • Luetteloiden teko ja muokkaaminen
 • Kaavojen hyödyntäminen luetteloissa
 • Luetteloiden hyödyntäminen luetteloissa

Pinta-alat Revitissä 1pv

 • Room työkalun käyttö
 • Room Separation- työkalun käyttö
 • Objektien Room Bounding ominaisuuden merkitys
 • Linkkien Room Bounding ominaisuuden merkitys
 • Area- työkalu
 • Area Boundary ja sen käyttö
 • Space- työkalun käyttö
 • Zone- työkalun käyttö
 • Pinta-alat luetteloissa

Revitin tuonti/vienti- ominaisuudet 1pv

 • CAD- kuvien linkitys ja importointi (DWG, SAT, DFX, SketchUp, DGN)
 • IFC- tiedostojen linkitys ja avaaminen
 • Revit- tiedostojen linkitys
 • Pistepilvien linkitys
 • IFC-tiedoston luonti ja määritykset
 • DWF- kuvien luonti
 • Revitistä CAD- kuviksi (DWG, SAT, DXF, DGN)

Tulostus ja näkymät 1pv

 • Tulostusarkit; muokkaus ja käyttö
 • Näkymien kopionti ja muokkaus
 • Mittakaavat
 • Detaljitasot
 • Näkymätemplatet (View Templates)
 • Näkymien hallinta
 • Tulostusmääritykset
 • Viivapaksuudet

Revit uudet ominaisuudet 1pv

 • Ohjelmistopohjan uudet ominaisuudet
 • Architecture uudet ominaisuudet
 • Structure uudet ominaisuudet
 • MEP uudet ominaisuudet

Lisäksi saatavilla koulutusta myös Revitin Autodeskin tekemiin lisäosiin, joita saatavilla ylläpitosivujen sekä Autodesk Exchange Apps sivulta. Kyseisiä lisäosia ovat mm. Wood Framing, Roombook, Areabook, Site Designer, Reinforcement ja Frame Generator. Kysy lisää, mikäli tarvitset enemmän infoa.

Kaikissa koulutuksissa kouluttajana monen vuoden Revit- kokemuksen omaava asiantuntija, työskennellyt maahantuojalla sekä jälleenmyyjällä ja lisäksi tekee suunnitteluläheistä työskentelyä Revitillä.

HUOM! Sama kouluttaja myös peruskoulutuksissa.

Lisäksi!

 • Räätälöity koulutus, sovitaan tapauskohtaisesti ja tehdään asiakkaan omaa projektia samalla valmistaen.
 • Ohjelmisto koulutus pelialalle ja sisällöntuotantoon 3ds Max, Maya, Mudbox. Sisällöstä sovitaan erikseen

Pyydä tarjous, 0402180811 tai jarmo@mound.fi


 

Yksityisille

Johdatus CG Sarjakuvaan 1pv
1.10-10.10.2014 klo 9-16
johdatus kurssi Digitaaliseen sarjakuvantekoon, jossa kurssilaiset tutustuvat mm.välineisiin ja Sketchook pro-ohjemistoon.
Sivun hahmottelu, eri layereiden käyttö, väritystekniikoita.
Helsingissä paikkana Ark-systemsin tilat, Mikonkatu 22 E 56.
Hinta 100€
kurssi järjestetään jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Max 10 kurssilaista/päivä

Iltakurssit

 • konseptitaide
 • sarjakuvaa tietokoneavusteisesti kuitenkin perinteisellä tekniikalla
 • 3d hahmon luominen

Kaikissa käytössä mobiililuokka ja tarvittavat välineet, iltakurssi klo 18-20/3kertaa
160€/henkilö
Järjestetään mikäli 4 tai enemmän osallistujaa
Tilat ilmoitetaan kurssikohtaisesti